6,9 triệu cây cà phê giống mới đã được phân phối tới 19.000 nông dân tham gia dự án Nestlé Plan