Giới thiệu vòng chung kết festival bóng đá học đường và công bố thương hiệu đồng hành cùng dự án bóng đá học đường năm học 2014 - 2015