Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012

TIN TỨC

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012

Doanh số tăng 11%, đạt 67,6 tỷ CHF, tăng trưởng nội tại đạt 6,1%