Khai mạc giải thể dục cổ động Aerobics TP.HCM tranh cúp Milo lần I - 2017