Nestlé Việt Nam nhận bằng khen của Tổng Cục Thuế vì thành tích chấp hành tốt chính sách thuế 2015