Nestlé khánh thành nhà máy sản xuất hạt cà phê khử caffeine trị giá 80 triệu USD tại Nestlé Trị An