Nestlé mở cửa hàng KitKat đầu tiên trên thế giới tại Nhật