Chọn chất lượng, Chọn Nestlé - thông điệp của Nestlé Việt Nam nhân Ngày Chất Lượng Thế Giới 2016