Chương trình: NESCAFE Lộc Phát Ngày Xuân 2016 - Danh sách Khách hàng nhận thưởng