Cùng hành trình 25 năm tiếp lửa nhà vô địch, Ngày hội Đi Bộ lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Giang