Nestlé hỗ trợ 10 triệu thanh niên tiếp cận các cơ hội việc làm và phát triển kinh tế

TIN TỨC

Sáng kiến thanh niên toàn cầu

Nestlé hỗ trợ 10 triệu thanh niên tiếp cận các cơ hội việc làm và phát triển kinh tế