Màn đồng diễn thể dục của 3000 Học sinh TP Hồ Chí Minh - Tại ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân