Nestlé MILO ký kết thỏa thuận hợp tác mở rộng chương trình Năng Động Việt Nam tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long