Nestlé truyền cảm hứng cho gần 600 tài năng trẻ xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam tại cuộc thi Vietnam Young Lions 2019

Nestlé truyền cảm hứng cho gần 600 tài năng trẻ xây dựng thương hiệu cà phê Việt Nam tại cuộc thi Vietnam Young Lions 2019