Nestlé Việt Nam nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong kinh doanh và đóng góp ngân sách