Nestlé Việt Nam vinh dự nhận Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư