Nestlé Việt Nam xây công trình trường học cho hơn 1.000 học sinh bằng gạch từ sản xuất cà phê