Sáng kiến tiết kiệm nước

CÂU CHUYỆN NESTLÉ

Sáng kiến tiết kiệm nước

Đây là cách người nông dân Việt Nam đang dùng rác để tiết kiệm nguồn nước quý giá