“Vạn điều ước tết, triệu nụ cười xuân” – Cùng Nestle Việt Nam chạm tay điều ước