CEO của Royal Ahold và Nestlé được bầu làm đồng chủ tịch của diễn đàn hàng tiêu dùng

Ngày 14 Tháng Sáu , năm 2013

Tokyo và Paris, thứ Tư ngày 12 tháng 6 năm 2013 - diễn đàn hàng tiêu dùng, mạng lưới toàn cầu, hoạt động trên cơ sở bình đẳng của ngành công nghiệp hàng tiêu dùng(CFG), hôm nay thông báo đã bầu hai Đồng chủ tịch mới: Ông Dick Boer – Giám đốc điều hành của tập đoàn bán lẻ quốc tế Royal Ahold, và Ông Paul Bulcke - Giám đốc điều hành toàn cầu của tập đoàn Nestlé. Hai đồng chủ tịch mới này sẽ thay thế các đồng chủ tịch sắp mãn nhiệm Muhtar Kent của Công ty Coca-Cola và Gareth Ackerman của Pick 'n' Pay. Ngoài ra, Denise Morrison, Giám đốc điều hành của Campbell Soup và Gareth Ackerman đã được bổ nhiệm làm Phó Đồng chủ tịch của Diễn đàn. Thông báo hôm nay đã được công bố theo sau cuộc họp của Ban Giám đốc CGF ở Tokyo.

Là đồng chủ tịch của Hội đồng CGF trong ba năm qua, ông Muhtar Kent là người có ảnh hưởng quan trọng trong việc đưa ra đường hướng lãnh đạo của tổ chức này. Dưới sự lãnh đạo của ông, CGF đã tạo ra tuyên ngôn riêng của mình, bao gồm cả tầm nhìn và nguyên tắc cơ bản. Ông Kent là người lên tiếng ủng hộ và đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác giữa khu vực công- tư và xã hội để thực hiện sự những thay đổi thực sự, sự hợp tác mà ông mô tả như là "Tam giác vàng". Ông Kent cũng là người đại diện cho CGF tại các hội nghị thượng đỉnh B20 trước đây và các hội nghị biến đổi khí hậu tại Cancun.Ông Gareth Ackerman, người từng là đồng chủ tịch bán lẻ trong 12 tháng qua, cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng nên CGF như ngày hôm nay, cụ thể là trong việc giám sát việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, sự kiện quan trọng hàng năm của CFG.

Ông Dick Boer giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại Ahold từ năm 2011, với sự nghiệp hơn 30 năm hoạt động trong ngành bán lẻ. Ông Boer trước đây là Phó Đồng chủ tịch tại CGF.

Bình luận về cuộc bầu cử của mình, ông Dick Boer phát biểu: "Ahold từng làm việc với CGF trong nhiều năm, và giờ đây chúng tôi rất vinh dự khi được tham gia ở một mức cao hơn. CGF được đặt vào vị trí riêng biệt để định hướng tầm nhìn của ngành công nghiệp và khuyến khích thay đổi thực sự. Khả năng thống nhất các công ty vì lợi ích chung của khách hàng thể hiện vai trò thích hợp và quan trọng của CFG. Tôi mong muốn được đóng góp cho hoạt động quốc tế của CGF và khuyến khích sự hợp tác ở tất cả các cấp trong nội bộ thành viên CGF".

Ông Paul Bulcke giữ chức vụ Giám đốc điều hành tập đoàn Nestlé từ tháng 4 năm 2008, ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn tại nhiều nước và nhiều châu lục.

Ông Paul  Bulcke - Giám đốc điều hành tập đoàn Nestlé 

Bình luận về cuộc bầu cử của mình Ông Paul Bulcke, Giám đốc điều hành tập đoàn Nestlé phát biểu: "Diễn đàn này có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn then chốt với những thay đổi về kinh tế và xã hội, trong đó nền công nghiệp của chúng ta có vai trò trọng yếu với tầm ảnh hưởng tới lớn tới đại bộ phận dân số. Có rất nhiều thách thức trong xã hội ngày nay và chúng ta phải xác định những ưu tiên hàng đầu để cùng hợp tác mang lại những giải pháp bền vững.Tôi mong muốn được góp phần gia tăng tầm ảnh hưởng của diễn đàn, vì “Cuộc sống tốt hơn thông qua hoạt động kinh doanh tốt hơn”.

Cả hai ông Boer và ông Bulcke đều bày tỏ sự biết ơn đối với ông Kent và ông Ackerman cho những đóng góp nổi bật của họ dành cho CGF trong những năm qua, và thay mặt cho Ban lãnh đạo cám ơn họ vì sự lãnh đạo xuất sắc.

Diễn đàn được thành lập vào tháng 6 năm 2009 và được quản lý bởi Hội đồng Quản trị, bao gồm 50 CEO và chủ tịch các công ty sản xuất và bán lẻ. Diễn đàn cung cấp một nền tảng toàn cầu cho việc trao đổi kiến thức và các sáng kiến xung quanh năm ưu tiên chiến lược – Xu hướng mới nổi, phát triển bền vững, an toàn và sức khỏe, hoạt động xuất sắc và chia sẻ kiến thức & phát triển con người – đó là những chiến lược trọng tâm mang tới những thành tựu của ngành công nghiệp hàng tiêu dùng ngày nay.

Tầm nhìn của Diễn đàn là: "Cuộc sống tốt hơn thông qua hoạt động kinh doanh tốt hơn". Để thực hiện điều này, các thành viên đã đề xuất nhiệm vụ của Diễn đàn là xây dựng lập trường chung về các vấn đề chiến lược và các vấn đề hoạt động ảnh hưởng đến kinh doanh hàng tiêu dùng, chẳng hạn như mang tới cho người tiêu dùng các lựa chọn sản phẩm có lợi hơn cho sức khỏe, đồng thời cung cấp cho họ thêm nhiều thông tin về sản phẩm và dịch vụ của công ty.