Blog về Tài nguyên Nước

Ngày 31 Tháng Tám , năm 2012

Blog về Tài nguyên Nước - do Ô.Peter Brabeck-Letmathe phụ trách

Thế giới đang dần hướng đến một cuộc khủng hoảng rất lớn nhưng vẫn chưa nhận thức về điều ấy. Với quy mô lớn và tầm ảnh hưởng, vấn đề này liên quan đến tất cả các khía cạnh quan trọng của thế giới mà nó có kết nối đến.

Vấn đề đó chính là nước. Không thể tin được là chúng ta đang dần hết tài nguyên nước, và cách giải quyết vấn đề này ngày càng khó khăn và gấp rút. Trong vòng 20 năm tới, vấn đề khan hiếm nước trên thế giới sẽ tăng 50%. Đến năm 2030, lượng nước sử dụng sẽ vượt quá nước phục hồi tự nhiên là 60%.

Điều này sẽ có tác động xấu vào chất lượng và chi phí nước chúng ta cần để tồn tại, nhưng đây lại là vấn đề không dễ dàng nhận ra. Lượng nước chúng ta uống, sử dụng và nấu ăn chỉ là một phần rất nhỏ của nước mà chúng ta sử dụng. Hơn 90% tổng nguồn tài nguyên nước trên thế giới chúng ta đang sử dụng là dùng để nuôi trồng các thực phẩm phục vụ cho con người hiện nay.

Chúng ta cần tới một lít nước để sản xuất ra một calorie thực phẩm. So với 3-4 lít nước chúng ta uống hàng ngày, cần đến trung bình 6.000 lít nước để nuôi trồng các loại cây trồng và mùa màng.

Đặt điều này trong bối cảnh dân số thế giới ngày càng gia tăng, bạn sẽ nhận ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến 1/3 dân số thế giới vào năm 2030, cuối cùng dẫn đến sự thiếu hụt quan trọng về thực phẩm trên toàn thế giới. Việc khan hiếm lương thực sẽ dẫn đến giá cao và hàng triệu người sẽ lâm vào nạn đói và nghèo nàn.

Truy cập blog tại đây: www.hashtagwater.com