Chương trình N FACTOR (Nutrition Factor)

Ngày 05 Tháng Sáu , năm 2012
Với mong muốn trở thành tiên phong trong các giải pháp dinh dưỡng khoa học, đem đến cho từng bệnh nhân sự cải thiện trong việc chăm sóc sức khỏe, Nestle Health Science mở ra chương trình N FACTOR (Nutrition Factor) như một lời khẳng định sứ mệnh khoa học về dinh dưỡng chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu của từng cá thể, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng trong việc chẩn đoán và điều trị.Tiếp nối sứ mệnh mà bộ phận Nestle Health Science toàn cầu đưa ra, bộ phận Dinh dưỡng y khoa Việt Nam trong tháng 4 vừa qua đã triển khai chương trình N FACTOR đến tất cả các chuyên viên dinh dưỡng của bộ phận. Đồng thời, với điểm tin khoa học PENSA 2011, tờ rơi và booth mới,hình ảnh cũng như sứ mệnh N-factor được chuyển tải đến đông đảo bác sĩ, nhân viên y tế đã tham dự khóa học dinh dưỡng lâm sàng với chủ đề Đái Tháo Đường và bệnh Thận tổ chức tại bệnh viện Chợ Rẫy bởi mạnh lưới dinh dưỡng lâm sàng Hồ Chí Minh vào ngày 18 & 19. Hình ảnh thống nhất Win as One Nestle một lần nữa được thể hiện hết sức đồng nhất xuyên suốt quá trình diễn ra hội thảo.