Nestlé đứng đầu danh sách các công ty toàn cầu cắt giảm lượng khí thải carbon

Ngày 18 Tháng Chín , năm 2012
Nestlé khẳng định cam kết với Nông dân trồng cà phê tại Việt Nam SẠCH & TÁI SỬ DỤNG: Nestlé Mexico có 85% năng lượng điện từ gió.

Nestlé luôn đứng đầu danh sách các công ty toàn cầu trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon.

“Carbon Disclosure Project”, một tổ chức độc lập phi lợi nhuận, tiến hành xếp hạng các công ty hàng năm dựa trên các dữ liệu từ nhóm các công ty “Global 500”.

Tổ chức này tiến hành đo lường các công ty trên một loạt các yếu tố bao gồm cách họ xử lý việc biến đổi khí hậu có trong các kế hoạch kinh doanh hay không, cách giám sát lượng khí thải, sự liêm chính và những hành động giảm thiểu tác động đến khí hậu.

Giảm nhẹ biến đổi khí hậu vẫn là một ưu tiên quan trọng đối với chúng tôi ", ông José Lopez, Phó chủ tịch và Giám đốc điều hành Nestlé phát biểu.

"Từ năm 2001, chúng tôi đã giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ các nhà máy của Nestlé mỗi tấn sản phẩm. Chúng tôi cam kết giảm chất thải từ các hoạt động của chúng tôi hơn nữa bằng cách tiếp tục nâng cao hiệu quả năng lượng, chuyển sang các loại nhiên liệu sạch hơn và đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo", ông nói thêm.