Nhà máy Trị An hưởng ứng ngày Môi Trường Thế Giới

Ngày 10 Tháng Sáu , năm 2012

Vào ngày 5/6/2012, nhà máy Trị An đã tổ chức “Chiến dịch tổng vệ sinh” hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới với sự tham gia của 176 nhân viên nhà thầu và nhân viên Nestle. Đây không chỉ là hoạt động quét dọn đơn thuần mà là một sự kiện đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức của nhà thầu và nhân viên về việc phân loại rác.

Sau khi ông Nakhlé Kattan Giám đốc Nhà máy phát biểu khai mạc chiến dịch về kinh tế xanh và tầm quan trọng của việc phân loại chất thải, nhà thầu và nhân viên Nestlé được hướng dẫn cách phân loại chất thải. Sau đó, 11 nhóm thực hiện công việc quét dọn và thu gom chất thải tại khu vực đã được phân công. Sau gần 01 giờ, mọi người trở về khu vực tập trung với những bao đầy rác và bắt đầu phân loại chất thải theo những thùng rác đã dán nhãn riêng biệt.

Tuy chỉ 02 tiếng ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa cho những người tham gia tận hưởng Ngày Môi Trường Thế Giới đầu tiên tại Nhà máy Trị An. Chắc chắn hoạt động này sẽ được duy trì trong công việc hàng ngày cũng như trong các sự kiện môi trường sắp tới của Nhà máy Trị An.


Diễn văn khai mạc của Ô. Nakhlé – Giám đốc Dự án


Các nhân viên đang phân loại rác