Hồ sơ công bố sản phẩm

Tên hồ sơ  
Giấy uỷ quyền của Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Nestlé Việt Nam Tải hồ sơ
Thông báo điều chỉnh thông tin barcode của các sản phẩm Sô cô la Nestlé Tải hồ sơ
Thông báo v/v thay đổi quy cách bao gói sản phẩm - 17.06.2019 Tải hồ sơ