Nước

Quản lý sử dụng nước có trách nhiệm rất quan trọng đối với tương lai của công ty chúng tôi và Nestlé đang hỗ trợ tạo điều kiện nhằm quản lý bền vững việc tích trữ nguồn nước, ở những nơi chúng tôi tìm nguồn cung ứng, xung quanh các nhà máy và nơi sinh sống của người tiêu dùng của Nestlé.

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ


Cam kết của chúng tôi: Thực hiện việc sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước trong toàn bộ quá trình vận hành.

KẾT NỐI


Cam kết của chúng tôi: Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp, đặc biệt là trong nông nghiệp.

ỦNG HỘ


Cam kết của chúng tôi: Ủng hộ các chính sách về việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước.

NÂNG CAO NHẬN THỨC


Cam kết của chúng tôi: Nâng cao nhận thức về bảo tồn nguồn nước và cải thiện tiếp cận nước và hệ thống xử lý nước thải trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

XỬ LÝ NƯỚC


Cam kết của chúng tôi: Xử lý nguồn nước được tái chế hiệu quả.