Hơn 20.000 học sinh và phụ huynh đã tham dự Ngày Hội Đi Bộ Vì Thế Hệ Việt Nam Năng Động lần thứ 5