Kết quả Kinh doanh 2012 của Tập đoàn Nestlé

TIN TỨC

Kết quả Kinh doanh 2012 của Tập đoàn Nestlé

Doanh số đạt 92,2 tỷ CHF, tăng 8,6 tỷ CHF (10,2%) ...