Nestlé khánh thành nhà máy sử dụng nước hiệu quả nhất tại Mê-hi-cô