Nestlé MILO được vinh danh tại Effie Award 2018 với chiến dịch truyền thông “Năng Động Việt Nam”