Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea

Tên hồ sơ  
Bản tự công bố & Nhãn sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ
COA sản phẩm Trà sữa uống liền NESTEA Milk Tea Tải hồ sơ