Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Tue, 06/30/2015 - 06:00

Nestlé giới thiệu Chính Sách Bảo Hộ Thai Sản đến nhân viên trên toàn thế giới

Nestlé giới thiệu Chính Sách Bảo Hộ Thai Sản đến nhân viên trên toàn thế giới

Nestlé vừa giới thiệu Chính Sách Bảo Hộ Thai Sản toàn cầu đến nhân viên trên toàn thế giới, được đánh giá là một trong những chương trình cấp tiến nhất trong lĩnh vực hoạt động của công ty.

Chính sách này dựa trên Công Ước Bảo Hộ Thai Sản của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế, nhằm xây dựng những tiêu chuẩn tối thiểu phải được thực thi tại các nơi làm việc của Nestlé trên toàn thế giới.

Chính sách cho phép nhân viên được hưởng tối thiểu 14 tuần lương nghỉ thai sản và quyền được kéo dài kỳ nghỉ thai sản lên đến sáu tháng. Điều này sẽ được áp dụng cho tất cả những người chăm sóc chính cho trẻ sơ sinh, bao gồm cả nhân viên nam và cha mẹ nuôi.

Chính sách cũng bao gồm sự bảo hộ việc làm, sắp xếp công việc linh hoạt và đảm bảo quyền sử dụng phòng lấy sữa mẹ trong suốt thời gian làm việc tại trụ sở chính và các khu vực làm việc có hơn 50 nhân viên. Nestlé hiện có hơn 190 phòng lấy sữa mẹ tại các văn phòng làm việc trên toàn cầu.

Ông Peter Vogt, Phó Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Nhân Sự của Tập đoàn Nestlé cho biết: “Chính sách này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ tốt hơn cho các bà mẹ và gia đình họ tại các khu vực làm việc trên toàn cầu cũng như tăng cường sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời của trẻ.”

Hãy cùng xem bài phỏng vấn ông Paul Bulcke trên tạp chí Fortune, đề cập đến Chính Sách Bảo Hộ Thai Sản mới của Nestlé, và tìm hiểu thêm về cam kết của công ty về cải hiện cân bằng giới trong môi trường làm việc.

Article Type