Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Thu, 04/11/2013 - 19:00

Đại Hội Cổ Đông Nestlé lần thứ 146.

Đại Hội Cổ Đông Nestlé lần thứ 146

Ông Paul Bulcke, Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Nestlé phát biểu trước các cổ đông tại Lausanne, Thụy Sĩ.

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 146 của Nestlé tại Lausanne, Thụy Sĩ vào ngày 11/04/2013.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào phần Thông Cáo Báo Chí tại đây.

Article Type