Danh sách trúng thưởng chương trình NESCAFÉ TẾT 2019 - KHAI XUÂN ĐÓN LỘC

Ngày 27 Tháng Mười Một , năm 2018

Chương trình khuyến mãi NESCAFÉ TẾT 2019 - KHAI XUÂN ĐÓN LỘC đã có những kết quả đầu tiên. Xin được chúc mừng những khách hàng may mắn nhận được LỘC đầu năm từ NESCAFÉ. Mong rằng những phần quà tài lộc này sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn trong cuộc sống!

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem tại:

https://www.nestle.com.vn/media/pressreleases/the-le-chuong-trinh-khuyen-mai-nescafe-tet-2019-khai-xuan-don-loc

Danh sách vẫn đang tiếp tục được cập nhật ...

03 Giải Đặc Biệt
(Mỗi giải là tiền mặt 1,5 tỷ hoặc căn hộ trị giá 1,5 tỷ không bao gồm nội thất)

STT Mã dự thưởng CMND Họ và tên Tỉnh thành
1 4JFF2G9TA ******467 (đang cập nhật) (đang cập nhật)


500 Giải Nhất 

(Mỗi giải là 01 chỉ vàng và không được quy đổi thành tiền mặt)

Đợt quay số: Đợt 1
Ngày quay số: 26/11/2018

STT Mã dự thưởng CMND Họ và tên Tỉnh thành
1 MU4A9MYU2 ******395 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
2 J83UXUL3D ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
3 H2CW6XBS4 ******030 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
4 PBHQA383K ******365 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
5 ZH492GCUW ******779 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
6 6NCV35LMX ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
7 3TPSM9QN4 ******155 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
8 4D8RN9KPY ******395 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
9 4K8MX9ATQ ******030 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
10 EY8L9CC6F ******147 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
11 QZDR6T74R ******030 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
12 8ZJP6TS7M ******282 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
13 EFP8KP2C4 ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
14 US9UC6P8W ******592 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
15 6ZSB35RUN ******075 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
16 S4JP9WXY8 ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
17 J83XFWH3Q ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
18 6QFK35SDV ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
19 P9M6HMJG3 ******707 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
20 9ARB63YXQ ******358 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
21 3RV9YDA6N ******139 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
22 U2TA6QDA4 ******030 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
23 7YM4ECV3W ******088 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
24 TBRPX467N ******273 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
25 9LBAPM3C6 ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
26 MHCM6V74H ******312 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
27 GABBP467J ******904 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
28 7KR6PD9GF ******050 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
29 P2EM6DNL4 ******128 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
30 L83RPFA3K ******163 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
31 YY8M9QS6N ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
32 92WKW9QXQ ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
33 UBNNU467L ******273 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
34 UXDP4YR53 ******147 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
35 DG4D9WEX2 ******358 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
36 ZY7TH96GU ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
37 4PS6DQA7A ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
38 PU8K9YL6M ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
39 4R8BG9WBD ******030 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
40 3XYCK9XH4 ******155 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
41 8ZEG6DT7D ******040 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
42 6CKT35NFA ******273 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
43 YQ8A9WZ6A ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
44 YNEQ6G74Q ******961 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
45 4H39LKPRP ******307 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
46 JW8F9ZP6B ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
47 5V23QFHXC ******393 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
48 WYZE643CJ ******527 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
49 YM4J9NRB2 ******358 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
50 RR8J9EQ6Q ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
51 QUXX6S74J ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
52 3JQ9VEB6G ******055 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
53 T5KTGE46B ******212 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
54 H4AB9YLS8 ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
55 CHQ84SWU2 ******813 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
56 9KEV63SXC ******397 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
57 NQZE4VF53 ******660 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
58 P9N6RCPH3 ******362 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
59 6WPY35RFB ******163 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
60 HHQJ6C74A ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
61 5E6EENVM6 ******528 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
62 WGXW6Z74J ******030 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
63 DW665HHXZ ******646 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
64 9V2BR9FAD ******282 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
65 E52GZML3K ******174 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
66 4AS6DAY7U ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
67 XS8Q9ZV6G ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
68 CF4F9HDP2 ******648 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
69 83KYT3GQX ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
70 UHKG4TV53 ******226 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
71 JEZJG467F ******432 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
72 RK8F9CE6W ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
73 8ULQ6HG7S ******030 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
74 5V23MFMAX ******667 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
75 BZZA6Q74K ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
76 FB4G9DAH2 ******549 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
77 EBSP6P74E ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
78 UMU6R5W4C ******358 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
79 83PPK3GEB ******358 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
80 9PGB63ESZ ******019 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
81 92PZL9HDT ******273 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
82 YC4B9LSJ2 ******280 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
83 9QX9NDZ3H *********158 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
84 T4UY9JNT8 ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
85 K4RK9VEQ8 ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
86 8WUU6TN7K ******282 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
87 83SNB3PAY ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
88 ZM2FWR9R9 ******282 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
89 J4DN9TSA8 ******050 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
90 KEG8RR2N4 ******498 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
91 6YGA35ZRX ******445 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
92 DGBR6B74K ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
93 YZ8J9NK6C ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
94 6TMJ35JYZ ******273 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
95 MA7HR96LV ******102 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
96 6NRU4DB9P *********717 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
97 P9T6GNNZ3 ******590 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
98 FC2FNQ9N9 ******395 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
99 ZWAQEW999 ******590 (đang cập nhật) (đang cập nhật)
100 4E8JT9TGM ******237 (đang cập nhật) (đang cập nhật)