Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Thu, 10/24/2013 - 19:00

Diễn đàn toàn cầu về sáng kiến “Tạo ra giá trị chung” năm 2013

Diễn đàn toàn cầu về sáng kiến “Tạo ra giá trị chung” năm 2013

 

Diễn đàn “Tạo ra giá trị chung” lần thứ 5 do Nestlé phối hợp với Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ đồng tổ chức  diễn ra vào thứ Hai ngày 28 tháng 10 năm 2013.

Chủ đề của diễn đàn năm nay là Sáng kiến “Tạo Ra Giá Trị Chung”: Vai trò thay đổi của doanh nghiệp đối với sự phát triển. Hơn 20 chuyên gia hàng đầu quốc tế và Châu Mỹ La tinh đến từ các chính phủ, các học viện, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp sẽ tham gia thảo luận về việc làm thế nào để thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Các chủ đề sẽ bao gồm những thách thức của vấn đề  thừa và thiếu dinh dưỡng trên khắp châu Mỹ và mối liên hệ giữa nước sạch, môi trường và an ninh lương thực.

Khoảng 300 khách mời từ Châu Mỹ Latinh và các Châu lục khác sẽ tham dự diễn đàn, họ sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận cùng với ban chủ tọa. Toàn bộ Diễn đàn sẽ được truyền trực tiếp trên Internet bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Người xem diễn đàn cũng sẽ có cơ hội được đặt câu hỏi cho các diễn giả. Hãy gửi câu hỏi của bạn theo địa chỉ email: [email protected] hoặc liên hệ với chúng tôi trên mạng twitter tại: @nestlecsv. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật trực tiếp sự kiện này trên trang Twitter tại: # CSVForum.

Webcast programme 

15h00 – 16h00 CET        : Opening

16h00 – 17h00 CET        : Creating Shared Value:  the changing role of business in development

Peter Brabeck-Letmathe, Chairman, Nestlé S.A
Michael Porter, Professor, Harvard Business School
Samuel Azout, Former Director, National Agency for Extreme Poverty (ANSPE)
Sergio Diaz-Granados Guida, Minister of Commerce, Industry and Tourism, Colombia

17h00 – 18h30 CET        : Challenges in Over- and Under-nutrition across the Americas
Ann Veneman, former Executive Director, UNICEF
Robert E. Black Chairman of the Department of International Health, Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health
Maria Emma Mejia, Chairman of the Board, Pies Descalzos Foundation
Alejandro Gaviria, Minister of Health and Social Protection, Colombia
Paul Bulcke, CEO, Nestlé S.A. 

19h30 – 20h30 CET        : Water, environment, food security
Peter Brabeck-Letmathe, Chairman, Nestlé S.A.
Prof. Asit Biswas, President, Third World Centre for Water Management
Margaret Catley-Carlson, Patron, the Global Water Partnership
J. Carl Ganter, Director and co-founder, Circle of Blue

20h30 – 21h30 CET        : Rural Development
Robert L. Thompson, Professor Emeritus of Agricultural Policy, University of Illinois
Martin Burt, Founder and CEO, Foundation Paraguaya (CSV prize winner)
Carlos Mario Giraldo Moreno, President, Grupo Éxito
Luis Ruben Zavaleta Remy, Vice Minister of Agriculture, Peru

22h00 – 23h15 CET        : What next for business and society?
Paul Bulcke, CEO, Nestlé S.A.
 


Article Type