Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Fri, 08/14/2015 - 11:00

Doanh thu nửa đầu năm 2015 của Tập đoàn Nestlé: Tăng trưởng hữu cơ đạt 4,5%, khẳng định triển vọng cả năm

Doanh-thu-nua-dau-nam-2015-cua-Tap-doan-Nestle-tang-truong-huu-co-dat-4-5-khang-dinh-trien-vong-ca-nam
 

Trong nửa đầu năm 2015, Tập đoàn Nestlé đạt tăng trưởng hữu cơ 4,5%, bao gồm 1,7% tăng trưởng nội tại thực tế.

Tổng doanh thu đạt 42,8 tỷ CHF.

Ưu tiên cổ tức tăng 7,3% tính theo ngoại tệ cố định.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nestlé ông Paul Bulcke phát biểu: “Doanh thu của sáu tháng đầu năm theo đúng với sự dự đoán của chúng tôi, toàn diện trong tất cả ngành hàng và vùng địa lý, vững chắc ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, và phù hợp với kết quả kinh doanh mạnh mẽ của chúng tôi trong thời gian qua. Kết quả này phản ánh tính liên quan và sức mạnh của chiến lược Dinh Dưỡng, Sức Khỏe và Sống Vui Khỏe của chúng tôi và tính kỷ luật trong việc thực thi. Những đầu tư của chúng tôi vào các nền tảng tăng trưởng mới như Nestlé Health Science và Nestlé Skin Health đang gặt hái thành công và bổ sung động lực tốt vào các ngành hàng thực phẩm và đồ uống. Điều này cho phép chúng tôi khẳng định triển vọng cho cả năm.”

Xem thông cáo báo chí bằng,
tiếng Anh (pdf, 175Kb) và tiếng Pháp (pdf, 175Kb) và xem tiếng Đức (pdf, 175Kb), và xem bài thuyết trình cho nhà đầu tư (pdf, 1Mb)

Article Type