Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Wed, 04/17/2013 - 19:00

Doanh thu quý 1 năm 2013: Khẳng định triển vọng cả năm

Doanh thu quý 1 năm 2013: Khẳng định triển vọng cả năm

Doanh thu quý 1 năm 2013 của Tập đoàn Nestlé: Tăng trưởng hữu cơ đạt 4.3%, khẳng định triển vọng cả năm

  • Doanh thu tăng 5.4%, đạt 21.9 tỷ Franc Thụy sỹ
  • Tăng trưởng hữu cơ đạt 4.3% với tăng trưởng nội tại thực tế đạt 2.3%
  • Triển vọng cả năm không thay đổi: Tăng trưởng hữu cơ vào khoảng 5% - 6%, tăng lợi nhuận và ưu tiên cổ tức được tính bằng ngoại tệ cố định, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Chủ tịch tập đoàn Nestlé, ông Paul Bulcke phát biểu : “Sự khởi đầu của năm phản ánh những dự đoán mà chúng tôi đưa ra vào tháng Hai. Chúng tôi tiếp tục thấy được sự bất ổn trong suốt năm 2013 tuy nhiên chúng tôi vẫn tái khẳng định mong muốn của mình là thực hiện những cam kết cho cả năm về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả của nguồn vốn. Chúng tôi đang làm tốt hơn tại thị trường Châu Âu nơi thiện chí của người tiêu dùng còn thấp. Chúng tôi phấn đấu để đạt được những tiến bộ tại khu vực Bắc Mỹ và mong muốn thấy được sự tăng trưởng mạnh mẽ tại những thị trường đang nổi. Sự hiện diện toàn cầu, các sản phẩm đa dạng không có đối thủ và khả năng đã được chứng minh mang lại những sản phẩm và dịch vụ đổi mới tới người tiêu dùng, cho phép chúng tôi đạt được những mục tiêu ngắn hạn đồng thời tạo ra những tiền đề tốt  nhằm tiếp tục đạt được sự thành công lâu dài ".

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào phần Thông Cáo Báo Chí tại đây.

Article Type