Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Wed, 06/15/2011 - 15:00

Hội nghị Thu mua cà phê trực tiếp

Năm nay, Nestlé Việt Nam vinh dự được tổ chức Hội nghị thu mua cà phê trực tiếp tại Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk từ ngày 15-17 tháng 06/2011.

Hội thảo được tổ chức nhằm vạch ra các chiến lược cho Chương trình phát triển cà phê bền vững và chia sẻ những thành tựu đã đạt được cho đến nay. Đây cũng là một cơ hội để có được một cái nhìn rõ hơn về tình hình hiện tại và những khó khăn của từng quốc gia nhằm xác định phương án hành động cho mỗi thị trường.

Qua Hội thảo này, các đại biểu đến từ các nước sản xuất cà phê có thể chia sẻ với nhau các mô hình thực tiễn tốt, những sáng kiến quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp cà phê xanh, cũng như những kinh nghiệm trong việc nhân giống cây cà phê và phân phối cây giống. Dựa trên những bài học rút ra được từ hội thảo này, mỗi quốc gia có thể vạch ra được Kế hoạch hành động tổng thể và tăng cường mạng lưới các nhà nông học của chương trình NESCAFÉ.

Article Type