Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Thu, 02/16/2012 - 13:00

Kết quả Kinh doanh 2011 của tập đoàn Nestlé

Kết quả Kinh doanh 2011 của tập đoàn Nestlé


Kết quả Kinh doanh 2011 của tập đoàn Nestlé
  • Doanh số đạt 83,6 tỷ CHF, tăng trưởng nội tại đạt 7,5% và 3,9% tăng trưởng thực tế nội bộ
  • Lợi nhuận Thương mại đạt 12,5 tỷ CHF, đạt 15,0%, tăng 60 điểm cơ bản, 90 điểm cơ bản tính theo đồng tiền cố định
  • Giữ vững vị trí trên thị trường toàn cầu, đạt 13,3% tại các thị trường đang phát triển và 4,3% tại các thị trường phát triển
  • Liên tục đầu tư vào nghiên cứu để đổi mới và đầu tư vào những nền tảng phát triển bao gồm những mối quan hệ hợp tác tại Trung Quốc và Trung tâm Y tế Nestlé 
  • Trị giá mỗi cổ phiếu đạt CHF 3,08 tăng 7,8% trên đồng ngoại tệ cố định
  • Cổ tức dự kiến là CHF1,95 trên mỗi cổ phiếu.
  • Triển vọng 2012: tăng trưởng nội tại 5-6%, tăng biên độ và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tính theo đồng tiền cố định.
Ô. Paul Bulcke, Giám đốc điều hành tập đoàn Nestlé phát biểu: "Chúng ta đã đạt được kết quả kinh doanh tốt cả trên thị trường đang phát triển và phát triển trong năm 2011. Đó là một năm đầy thử thách, và năm 2012 cũng sẽ không dễ dàng hơn. Chúng ta tiếp tục đầu tư cho tương lai và tăng cường thế mạnh của chúng ta trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ thiết lập quan hệ đối tác mới ở Trung Quốc. Nestlé Health Science đã có một khởi đầu tốt. Chúng ta thực hiện việc đổi mới trong tất cả các ngành hàng, mang lại khách hàng mới cho các thương hiệu tại các thị trường đang phát triển, hoặc tạo nên sự gắn kết của người tiêu dùng với các thương hiệu trong thị trường phát triển. Tất cả mọi nhân viên đều nắm rõ lộ trình chiến lược của Nestlé, luôn đi sát thực tế hơn bao giờ hết, luôn cải thiện kết quả kinh doanh bền vững. Do đó chúng ta sẽ có một lợi thế rất lớn trong năm 2012 để tạo nên các Nestlé Model với mức tăng trưởng nội tại trong khoảng 5 - 6% và cải thiện lợi nhuận, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tính theo đồng tiền cố định."

Article Type