Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Tue, 05/21/2019 - 05:08

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012

- Doanh số tăng 11%, đạt 67,6 tỷ CHF
- Tăng trưởng nội tại đạt 6,1%, tăng trưởng thực tế nội bộ đạt 2,9%
- Tăng trưởng nội tại 11,7% ở các thị trường mới và đạt 2,4% ở các thị trường phát triển
- Triển vọng trong năm: tăng trưởng nội tại từ 5-6%, tỷ suất lợi nhuận tăng và tiếp tục gia tăng lợi nhuận trên đồng ngoại tệ cố định.

Ô. Paul Bulcke, Giám đốc điều hành Nestlé cho biết: "Kết quả tăng trưởng của Nestlé trong chín tháng đầu năm 2012 hoàn toàn phù hợp với mong đợi của chúng ta. Đây là kết quả về khả năng của chúng ta, theo thời gian, được vun đắp bằng sự đổi mới, trong mảng phân phối và cam kết với người tiêu dùng. Chúng ta đạt được sự tăng trưởng hai chữ số tại các thị trường mới, nơi chúng ta đang mở rộng thị trường và tăng cường sự có măt của các sản phẩm Nestlé. Chúng ta vẫn tăng trưởng tốt trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt và phát triển bất chấp tình trạng kinh tế bất ổn và niềm tin người tiêu dùng còn thấp nói chung. Chúng ta vẫn tiếp tục đà tăng trưởng thực sự nội bộ, kết hợp với giảm áp lực chi phí đầu vào, cho phép chúng ta xác nhận chắc chắn đạt được triển vọng năm 2012."

Trong chín tháng đầu năm 2012, tăng trưởng nội tại của Tập đoàn Nestlé là 6,1%, bao gồm tăng trưởng thực tế nội bộ là 2,9% và giá cả 3,2%. Tỷ giá hối đoái 2,2%, một tín hiệu tích cực lần đầu tiên trong năm nay. Tổng doanh thu tăng 11,0%, đạt 67,6 tỷ CHF.
Article Type