Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mon, 04/23/2012 - 15:00

Kết quả Kinh doanh Q1.2012 của Tập đoàn Nestlé

Kết quả Kinh doanh Q1.2012 của Tập đoàn Nestlé

Kết quả Kinh doanh Q1.2012 của Tập đoàn Nestlé: Tăng trưởng nội tại đạt 7,2% hứa hẹn một năm đầy triển vọng.

  • Doanh số đạt 21,4 tỷ CHF, tăng trưởng nội tại đạt 7,2% và 2,8% tăng trưởng thực tế nội bộ
  • Đạt 13,0% tại các thị trường đang phát triển và 3,1% tại các thị trường phát triển
  • Mức tăng trưởng rất khả quan: tăng trưởng nội tại 5-6%, cải thiện lợi nhuận và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tính theo đồng tiền cố định.

Ô. Paul Bulcke, Giám đốc điều hành tập đoàn Nestlé phát biểu: “Như đã dự kiến, năm 2012 là một năm đầy thử thách. Tại các thị trường phát triển, nơi niềm tin tiêu dùng thấp, môi trường kinh doanh đã bão hòa trong khi ở hầu hết các thị trường mới, vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng và năng động. Trong quá khứ và hiện tại, sự đầu tư của chúng ta, cộng với sự đổi mới liên tục, đã tạo nên sự tăng trưởng tốt trong quý đầu tiên năm 2012. Điều này, cùng với sự định giá hiệu quả cho phần còn lại của năm và việc tăng cường khả năng cải thiện nguồn nguyên liệu thô cho phép chúng ta có đầy đủ niềm tin trong triển vọng cả năm của công ty, với mức tăng trưởng nội tại trong khoảng 5-6% và cải thiện lợi nhuận, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tính theo đồng tiền cố định."

Article Type