Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mon, 03/08/2010 - 13:00

MAGGI hỗ trợ sản phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trong tháng 3 năm 2010, phối hợp với Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh và các tổ chức từ thiện, 170 thùng sốt cơm trộn của nhãn hàng MAGGI đã được chuyển đến cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực vùng sâu vùng xa của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với mục đích hỗ trợ thêm khẩu phần dinh dưỡng cho các em. Được biết đây là một trong những hoạt động từ thiện mà công ty Nestlé sẽ tiến hành thực hiện trong năm nay với mục đích chia sẻ nguồn dinh dưỡng với trẻ em Việt Nam, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm đẩy mạnh hoạt động vì sự phát triển toàn diện về thể trí của các em.

Article Type