Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mon, 03/16/2015 - 19:00

Nestlé công bố bản Báo Cáo Thường Niên 2014

Nestlé công bố bản Báo Cáo Thường Niên 2014

 

Bản Báo Cáo Thường Niên 2014 (pdf, 9Mb) của Nestlé được công bố hôm nay, tổng kết toàn bộ kết quả kinh doanh trong năm vừa qua và tham vọng tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

Trong bức thư gửi đến các Cổ Đông của Nestlé, công bố trong Báo Cáo Thường Niên, ông Peter Brabeck-Letmathe - Chủ Tịch Tập đoàn Nestlé và ông Paul Bulcke - Tổng Giám Đốc cho biết công ty đang hoạt động trong "một giai đoạn tuyệt vời và đầy cơ hội."

Hai ông cho biết thêm: "Chúng tôi đã có những bước tiến mang tính quyết định trong năm 2014 trên tham vọng trở thành công ty dẫn đầu về Dinh Dưỡng, Sức Khoẻ và Sống Vui Khoẻ được công nhận và tin tưởng bởi tất cả các bên liên quan, trong khi vẫn tiếp tục đạt kết quả tài chính vượt trội so với thị trường chung."

Bản Báo Cáo Thường Niên bao gồm Báo Cáo Quản Trị Doanh Nghiệp (pdf, 3Mb)Báo Cáo Tài Chính (pdf, 1Mb). Kèm theo bản Báo Cáo Tóm Tắt Nestlé trong xã hội: Tạo Giá Trị Chung và hoàn thành các cam kết của chúng tôi (pdf, 4Mb).

Xem các báo cáo bằng ngôn ngữ khác.

Article Type