Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mon, 03/16/2015 - 19:00

Nestlé công bố bản báo cáo tổng kết Nestlé trong xã hội 2014

Nestlé công bố bản báo cáo tổng kết Nestlé trong xã hội 2014

 

Bản báo cáo Nestlé trong xã hội 2014: Tạo Giá Trị Chung (pdf, 4Mb), đã được công bố hôm nay, tổng kết tiến trình mà Nestlé đã đạt được nhằm hoàn thành những cam kết xã hội của mình.

Bản báo cáo được công bố dưới dạng tóm tắt cùng với Báo Cáo Thường Niên của chúng tôi gửi đến các cổ đông, cung cấp cho các bên liên quan có cơ hội rà soát tiến độ của Nestlé trong năm 2014 so với 38 mục tiêu cụ thể. Phiên bản trực tuyến đầy đủ của báo cáo sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 4.

Ba cam kết mới bao gồm hoạt động tiếp thị có trách nhiệm đến trẻ em, đảm bảo rằng tất cả nhân viên và các bên liên qua có thể dễ dàng báo cáo các vi phạm về tuân thủ và hành động chống lại tham nhũng và hối lộ.

Ông Paul Bulcke, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nestlé cho biết: "Những cam kết này dẫn dắt ban lãnh đạo và tất cả nhân viên của chúng tôi ở khắp các Bộ phận Kinh doanh, Khu vực và thị trường cùng nhau nỗ lực để đạt được những mục tiêu cụ thể này. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ với các tổ chức phi chính phủ, học viện, cơ quan đa phương, chính phủ và nhiều tổ chức khác để lắng nghe và học hỏi từ sự phê bình và cả động viên từ họ. Những nỗ lực của chúng tôi được củng cố thông qua việc đối thoại như thế này."

Một số điểm nổi bật trong báo cáo năm 2014 gồm:

  • Lượng nước thải trên mỗi tấn sản phẩm của Nestlé giảm 52% kể từ năm 2005.
  • 72 nhà máy của Nestlé đạt lượng chất thải bằng 0.
  • Chương trình Nestlé needs YOUth giúp cho 11.832 thanh niên tại Châu Âu tìm được việc hoặc được học nghề.

Xem báo cáo bằng ngôn ngữ khác.

Article Type