Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Tue, 10/09/2012 - 19:00

Nestlé nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng của việc nhai đến cảm giác no

NGHIÊN CỨU MỚI: thời gian bạn nhai thức ăn liên quan đến cảm giác no..

Theo một nghiên cứu mới của Nestlé, thời gian bạn nhai thức ăn liên quan đến cảm giác no.

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu Nestlé, phối hợp với Đại học Wageningen ở Hà Lan đã thực hiện những thử nghiệm đầu tiên ảnh hưởng của việc nhai bằng miệng và cảm giác no ở dạ dày. Kết quả cho thấy, thời gian nhai là một yếu tố quan trọng trong việc xác định việc ăn của con người. Các nghiên cứu trước đó cho thấy thức uống không phải là lựa chọn hàng đầu trong việc phát triển các thực phẩm tạo cảm giác no.

Trong nghiên cứu Nestlé, những người tham gia được theo dõi trong năm ngày liên tục. Họ được yêu cầu, theo ngẫu nhiên, nhai nhưng không nuốt thức ăn từ một hoặc tám phút các lượng thức ăn khác nhau của cùng một loại thực phẩm. Lúc đầu, những người tham gia không nhận được bất kỳ loại thực phẩm nào và không nhai. Trong nửa giờ sau, tất cả họ được mời một bữa ăn và được mời ăn nhiều thỏa thích đến khi no thì thôi. Nghiên cứu cho thấy, khi nhai thức ăn trong một phút, họ ăn cùng một lượng thức ăn như khi dạ dày trống rỗng (đói), bất kể đã có bao nhiêu thức ăn đã được truyền vào dạ dày của họ. Tuy nhiên, khi nhai trong tám phút, họ ăn ít hơn đáng kể mặc dù dạ dày trống rỗng.

Giảm tiêu thụ năng lượng

"Nghiên cứu cho thấy việc nhai có thể là một yếu tố quan trọng trong việc giảm tiêu thụ năng lượng," Tiến sĩ Alfrun Erkner, một nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Nestlé tham gia nghiên cứu cho biết.

"Điều này không nhất thiết có nghĩa là các thức uống dinh dưỡng không thể tạo ra cảm giác no, các sản phẩm bắt buộc phải nhai có thể có hiệu quả hơn. Theo nghiên cứu, cần có một sự hiểu biết tốt hơn về tác động của sự tương tác giữa các yếu tố miệng và dạ dày về việc ăn uống," cô nói thêm.

Article Type