Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Mon, 10/29/2012 - 19:00

Nhà máy Ca-cao Nestlé cung cấp chất lượng ngày càng tốt hơn

Nhà máy Ca-cao Nestlé cung cấp chất lượng ngày càng tốt hơn
Theo kế hoạch, việc Nestlé mở rộng các nhà máy Ca-cao trong năm 2012 đã giúp tăng ổn định chất lượng nguồn cung cấp cũng như số lượng nông dân trồng ca cao và đã có nhiều người được hưởng lợi từ việc này, ngoài ra đã thu hoạch một sản lượng ca-cao kỷ lục.

Tổng cộng đã có 38.000 tấn ca-cao chất lượng tốt được Nestlé thu hoạch từ nông dân trên toàn thế giới trong thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2012.

Kế hoạch này đã giúp nông dân có được việc làm ổn định và được đào tạo dài hạn.

Nestlé đang làm việc chặt chẽ với từng người tham gia trong mỗi giai đoạn của chuỗi cung cấp ca-cao nhằm đảm bảo sản phẩm ca-cao luôn chất lượng tốt nhất. Đến năm 2013 công ty Nestlé sẽ thu mua 15% ca-cao từ nông dân trên toàn thế giới.

Hỗ trợ nông dân:

Lần đầu tiên, công ty Nestlé đã phân phối hơn một triệu cây ca-cao đến nông dân trong năm 2012.

Trong năm nay, Nestlé đã đào tạo hơn 21.000 nông dân trên toàn thế giới, tăng 10% so với năm 2011, tính luôn cả 9.900 nông dân ở Côte d'Ivoire.

Đến năm 2015, Nestlé sẽ đào tạo thêm 24.000 nông dân và cung cấp hơn 3.000.000 cây con.
Article Type