Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Danh sách trúng thưởng Chương trình NESCAFÉ Tết 2020 - Lộc Mỗi Ngày

Thông cáo báo chí
Tp. Hồ Chí Minh,
Mon, 11/18/2019 - 20:23
Danh sách trúng thưởng Chương trình NESCAFÉ Tết 2020 – Lộc Mỗi Ngày

Chương trình khuyến mãi NESCAFÉ TẾT 2020 - LỘC MỖI NGÀY đã có những kết quả đầu tiên. Xin được chúc mừng những khách hàng may mắn nhận được LỘC MỖI NGÀY từ NESCAFÉ !

Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng xem tại:
https://www.nestle.com.vn/media/pressreleases/allpressreleases/the-le-ctkm-nescafe-tet-2020

Danh sách vẫn đang tiếp tục được cập nhật HÀNG NGÀY.

Giải iPhone XS 64GB

STT Số điện thoại Ngày trúng Mã số thẻ
1 0978575xxx 19/11/2019 ATFG75269
2 0972070xxx 20/11/2019 SZFQ47979
3 0372882xxx 21/11/2019 AVZY85484
4 0988395xxx 22/11/2019 YJES22223
5 0702614xxx 23/11/2019 EXCH58232
6 0947333xxx 24/11/2019 CBHE67343
7 0818013xxx 25/11/2019 UKXS95869
8 0764190xxx 26/11/2019 TFMD99453
9 0983157xxx 27/11/2019 JDWV48796
10 0824135xxx 28/11/2019 RYHQ75262
11 0943943xxx 29/11/2019 JXSH68238
12 0973674xxx 30/11/2019 PEQZ38962
13 0945628xxx 01/12/2019 WEUU87777
14 0912886xxx 02/12/2019 SHLA43639
15 0886125xxx 03/12/2019 YTHQ32478
16 0985494xxx 04/12/2019 HQQA93273
17 0936428xxx 05/12/2019 YJBU82742
18 0939180xxx 06/12/2019 AXRR98596
19 0902279xxx 07/12/2019 JTWR83759
20 0383344xxx 08/12/2019 EJXC59839
21 0975246xxx 09/12/2019 EKGU92524
22 0989743xxx 10/12/2019 ZVKF87665

 

Giải lì xì mã nạp điện thoại 20,000 VNĐ

Danh sách trúng thưởng mã nạp điện thoại

Article Type