Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kết quả cả năm 2011: tăng trưởng nội tại đạt 7.5%

Thông cáo báo chí
Kết quả cả năm 2011: tăng trưởng nội tại đạt 7.5%,
Wed, 02/29/2012 - 13:00
  • Doanh số đạt CHF 83.6 tỉ; tăng trưởng nội tại đạt 7,5%;tăng trưởng thực tế nội bộ đạt 3,9%
  • Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 12.5 tỉ CHF, biên độ đạt 15.0%;
  • Củng cố địa vị trên thị trường toàn cầu, với mức tăng trưởng tại các nước đang nổi là 13,3% và tại thị trường đã phát triển là 4,3%
  • Liên tục đầu tư vào nghiên cứu để đổi mới và đầu tư vào những nền tảng phát triển bao gồm những mối quan hệ hợp tác tại Trung Quốc và Trung tâm Y tế Nestlé
  • Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 3,08 CHF tăng 7.8% tính theo đồng tiền cố định
  • Cổ tức dự kiến là 1,95 CHF trên mỗi cổ phiếu.
  • Triển vọng tích cực cho năm 2012: Tăng trưởng nội tại đạt 5-6%, tăng biên độ và thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu tính theo đồng tiền cố định

Tổng kết Kinh doanh

  • Tập đoàn Nestlé liên tục phát triển ở mọi thị trường trên thế giới, với 5,0% tăng trưởng nội tại ở Châu Âu, 6,4% ở Châu Mỹ và 13,1% tại khu vực Châu Á, Thái Bình Dương và Châu Âu. Tăng trưởng kinh doanh của Chúng tôi đạt 13,3% trên các thị trường đang nổi và 4,3% ở thị trường đã phát triển.
  • Trong năm qua, mặc dù có những áp lực về giá cùng với sự cạnh tranh khắc nghiệt trên thị trường toàn cầu, biên độ lợi nhuận hoạt động kinh doanh của toàn bộ Tập đoàn và trong nhiều bộ phận kinh doanh của Chúng tôi vẫn đạt được cải thiện. Đòn bẩy tăng trưởng cùng với Nestlé Continuous Excellence đã đóng góp một phần đáng kể vào sự phát triển đó.
  • Chúng tôi liên tục phát triển năng lực của mình, đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai. Sự cộng tác với Yinlu và Hsu Fu Chi càng đẩy mạnh sự cam kết của chúng tôi đối với người tiêu dùng Trung Quốc. Trung tâm Khoa học Sức Khoẻ Nestlé và Viện Khoa học Sức khoẻ của Nestlé trong năm đầu đi vào hoạt động đã có một khởi đầu rất tốt đẹp. Những khởi xướng này, song song với các đầu tư khác chính là nền tảng phát triển mạnh mẽ cho tương lai. 
Article Type