Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé đặt mục tiêu tái chế và tái sử dụng 100% bao bì sản phẩm tới năm 2025

Thông cáo báo chí
Vevey, Switzerland
,
Tue, 04/10/2018 - 03:00

Ngày hôm nay Tập đoàn Nestlé công bố kế hoạch tái chế và tái sử dụng 100% bao bì sản phẩm tới năm 2025. Tầm nhìn này xuất phát từ quan điểm không có loại bao bì nào của Tập đoàn bao gồm  cả bao bì nhựa bị chôn lấp hay trở thành rác thải sau khi sử dụng. Nestlé tin rằng, việc giảm thiểu tác động của bao bì đóng gói tới môi trường là một nhu cầu cấp thiết.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nestlé ông Mark Schneider cho biết: “Nhựa phế thải là một trong những vấn đề lớn gây ảnh hưởng tới môi trường bền vững mà thế giới ngày hôm nay đang phải đối mặt. Giải quyết vấn đề này cần có hướng tiếp cận một cách tổng thể. Chúng tôi cam kết sẽ tìm ra những giải pháp tốt hơn để giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế bao bì. Tham vọng của chúng tôi là tái chế và tái sử dụng 100% bao bì sản phẩm”.

Tập đoàn Nestlé tập trung vào ba lĩnh vực chính: chấm dứt việc sử dụng các loại nhựa không thể tái chế; khuyến khích việc sử dụng các loại nhựa có tỷ lệ tái chế cao, và chấm dứt hoặc thay đổi các nguyên liệu tái chế có thành phần phức hợp.

Nhận thức về nhu cầu phát triển một nền kinh tế tuần hoàn, Nestlé cam kết:

  • Đóng vai trò tích cực trong việc phát triển những kế hoạch khả thi trong việc thu thập, phân loại và tái chế tại những quốc gia nơi Nestlé đang hoạt động;
  • Làm việc với các đối tác trong chuỗi giá trị và các hiệp hội trong ngành để tìm ra những giải pháp đóng gói khác nhau nhằm giảm việc sử dụng nhựa, hỗ trợ cho hoạt động tái chế và phát triển những hướng tiếp cận mới nhằm loại trừ chất thải nhựa;
  • Thông tin tái chế sẽ được in trên nhãn sản phẩm bao bì nhựa nhằm giúp người tiêu dùng xử lý đúng cách;
  • Phát triển thị trường nhựa tái chế bằng cách tiếp tục tăng tỷ lệ sử dụng nhựa tái chế cho bao bì.

Ngăn ngừa nguyên liệu đóng gói trở thành rác thải ra biển, đại dương và nguồn nước là một trong những lý do chính đưa tới cam kết này của Nestlé.

Article Type