Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé đưa ra hành động để giải quyết vấn sử dụng lao động trẻ em trong báo cáo Hiệp hội Công bằng trong Lao động (FLA) về chuỗi cung cấp ca cao của công ty

Thông cáo báo chí
Tp. Hồ Chí Minh,
Thu, 06/28/2012 - 15:00
Nestlé và các đối tác sẽ mời cộng đồng tại Bờ Biển Ngà cùng tham gia  nỗ lực mới để ngăn chặn việc sử dụng lao động trẻ em trong vùng trồng ca cao bằng cách nâng cao nhận thức và đào tạo người dân để xác định trẻ em có nguy cơ và can thiệp khi có vấn đề.

Sáng kiến này là một phần trong kế hoạch hành động do Nestlé khởi xướng để đáp lại một báo cáo của Hiệp hội Công bằng trong Lao động (FLA) về chuỗi cung cấp ca cao của công ty trong các quốc gia Tây Phi.

Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở những nỗ lực hiện có để phát triển một nguồn cung cấp ca cao bền vững hơn thông qua Kế hoạch Ca cao của Nestlé.

 "Việc sử dụng lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng ca cao của Nestlé hoàn toàn đi ngược lại mọi chính sách của chúng tôi. Như báo cáo của FLA đã nêu rõ, không có bất kỳ công ty nào đang mua ca cao tại Bờ Biển Ngà có thể bảo đảm rằng điều này không xảy ra, nhưng những gì chúng tôi có thể cam kết, đó là việc giải quyết vấn đề lao động trẻ em là một ưu tiên hàng đầu của Nestlé", ông José Lopez, Phó Chủ tịch phụ trách sản xuất của Nestlé phát biểu.
Article Type